• 0911742642
  • info@phuquycorp.com

  • Thứ 2 - Thứ 6 : 08:00 - 17:30  /  Thứ 7: 08:00 - 12:00

Bình nóng lạnh inax HI-45SW
2,200,000 đ 2,112,000 đ
Bình nóng lạnh inax HI-45S
2,600,000 đ 2,400,000 đ
Bình nóng lạnh inax HI-35R
3,200,000 đ 3,072,000 đ
Bình nóng lạnh inax HI-P35R
4,600,000 đ 4,000,000 đ