• 0911742642
  • info@phuquycorp.com

  • Thứ 2 - Thứ 6 : 08:00 - 17:30  /  Thứ 7: 08:00 - 12:00

Bàn cầu một khối inax GC-2700VN
14,590,000 đ 13,700,000 đ
Bồn cầu 1 khối inax GC-3003+CW-RS3VN
34,135,000 đ 31,000,000 đ
bồn cầu 2 khối AC-4005VN 20000000 VNĐ
500,000,000 đ 15,905,000 đ
Chậu rửa inax L-296V
2,335,000 đ 2,068,500 đ
Bàn cầu cảm ứng inax GC-218VN-LS1/BW1
75,465,000 đ 72,600,000 đ
Bàn cầu cảm ứng inax DV-R115VH-VN
122,000,000 đ 125,800,000 đ
Bàn cầu một khối inax C-909VN
8,250,000 đ 7,900,000 đ
Bàn cầu một khối inax C-900VRN
6,970,000 đ 6,551,800 đ
Bàn cầu một khối inax C-918VN
7,530,000 đ 7,200,000 đ
Bàn cầu một khối inax C-991VRN
6,785,000 đ 6,500,000 đ
Bàn cầu một khối inax GC-1017VRN
10,025,000 đ 9,100,000 đ