• 0911742642
  • info@phuquycorp.com

  • Thứ 2 - Thứ 6 : 08:00 - 17:30  /  Thứ 7: 08:00 - 12:00

Bồn tắm inax FBV-1702SL
8,890,000 đ 8,534,400 đ
Bồn tắm inax FBV-1502SR
8,210,000 đ 8,000,000 đ
Bồn tắm inax FBV-1700R
7,605,000 đ 7,300,000 đ
Bồn tắm inax MSBV-1700B
162,200,000 đ 155,000,000 đ
Bồn tắm inax MSBV-1800N
168,000,000 đ 160,000,000 đ
Bồn tắm inax MBV-1500
9,360,000 đ 8,760,000 đ
Bồn tắm inax MBV-1700
10,265,000 đ 9,600,000 đ
Bồn tắm FBV-1500R
6,915,000 đ 6,700,000 đ
Bồn tắm inax FBV-1702SR
8,890,000 đ 8,534,400 đ
Bồn tắm inax FBV-1502SL
8,210,000 đ 8,000,000 đ
Buồng tắm SMBV-1000
19,985,000 đ 19,200,000 đ